Roest rust nooit!

Anti roest Alles over roest Hoeveel schade wordt daardoor niet aangericht? Volgens het Nederlands Corrosie Centrum in Rotterdam wordt voor de geïndustrialiseerde wereld rekening gehouden met 3 à 4 procent van de Bruto Nationaal Product per jaar. Voor een land als Nederland komt dat neer op een jaarlijks verlies van minstens vijf [...]